GroupA
Nieuw Hoofdkantoor AkzoNobel

Interieur nieuwe hoofdkantoor aan de Zuid as in Amsterdam.