GroupA
Hoofdkantoor BP

Ontwikkeling ontwerp interieur nieuw hoofdkantoor BP naast de raffinaarderij in Rotterdam in het ontwerpteam van de architect. Inbreng in het team van materialenkennis, productiemethoden, marktpartijen en budgetkennis. In later stadium opstellen bestek en aanbestedingsstukken, begroting, selectie marktpartijen en begeleiden van de realisatie.