bureau cyber/roukens+van gils
Groenstructuur Zaanstad

Ontwerpwerk verricht in opdracht van technisch adviesbureau. Voor Zaanstad Zuid Oost is een groenstructuurplan gemaakt met daarin opgenomen de reconstructie van het Burg. in 't Veld park. Dit park bestaat uit de brede oevers van een natuurlijke waterloop en ligt op de overgang van wijken met zeer verschillende structuren. Het park krijgt een nieuwe identiteit door het versterken van de parkranden met extra water en bebouwing, meer verbindingen en herkenbare parkonderdelen.