marja haring/roukens+vangils
Dijkovergangen Westhoek

Westhoek is een samenwerking tussen 5 gemeenten langs de Nieuwe Waterweg. Deze steden hebben een ponton in de rivier voor het aanmeren van passagiersboten. De wandelroutes van deze pontons naar de historische binnensteden kruizen complexen van sluizen en dijkovergangen. In de huidige situatie rommelige plekken. Voor deze locaties zijn houten dijktafels ontworpen in verschillende hoogte waarop de cultuurhistorische elementen tot hun recht komen. De 5 ontwerpen zijn een variatie op hetzelfde thema.