aA architecten/roukens+van gils
Landschapspark Oostpolder

De Oostpolder ligt op oud bovenland tussen de bestaande stad Gouda en de nieuwe uitbreidingen aan de westzijde. In opdracht van projectontwikkelaar is een plan gemaakt voor een landschapspark met recreatie, nieuwe natuur, cultuurhistorie, amphibisch wonen en verbindingen met de omgeving. Belangrijke themas zijn herstel landschappelijke lijnen, nieuwe routes en respecteren oude waterlopen.