Zuiderpark Rotterdam

Het Zuiderpark Rotterdam is onderwerp van jarenlange discussie. In dit plan zijn de verschillende parkonderdelen verzelfstandigd en herkenbaar. Op diverse locaties in en aan het park is bebouwing toegevoegd, voornamelijk in hoogbouw om de orientatie, schaal en randen te beleven. De geweldige locatie wordt hierdoor benut en de bestaande stad verdicht. Dit komt het gebruik van het park ten goede. De verschillende parkdelen zijn met elkaar verbonden door een breed kanaal met oost west boulevard en dijklichaam.