Nota openbare ruimte

De gemeente Uden is de afgelopen 25 jaar sterk gegroeid. Kwantitatief is alles ruimschoots aanwezig en de stad wil een omslag maken naar aandacht voor de kwaliteiten, zowel in voorzieningen als in de openbare buitenruimte. Deze visie is opgesteld in opdracht van Cyber BV en geeft de structuur van de stad weer door een opdeling in eenheden met bijbehorende kenmerken en gebruik. Aanbevelingen worden gedaan voor de (her)inrichting en het beheer.