Gouda Randen Routes Recreatie

Gouda is een gemeente met 75.000 inwoners op een beperkt oppervlak binnen de gemeentegrenzen. Voor de recreatieve uitloop is men afhankelijk van de kwaliteit en bereikbaarheid van het omringende landschap op grondgebied van aanliggende gemeenten. Voor dit project is in opdracht van gemeente Gouda de landschappelijke en stedenbouwkundige inbreng geleverd binnen de projectgroep en is het einddocument opgesteld. De ontbrekende schakels, samenhangende recreatieve routes, ontwikkeling oevers, natuur en landschap zijn in beeld gebracht samen met een prioriteiten lijst en uitvoeringsprogramma.