Beeldkwaliteitplan en Uitwerking

Tuinen van West Amsterdam is het buitengebied van de stadsdelen Osdorp en Geuzenveld. Het gebied is 400 ha en bestaat uit diverse landschappelijke relicten. Het gebied is tot 2020 in ontwikkeling en wordt omgevormd tot een recreatie gebied met behoud van de agrarische en landschappelijke uitstraling. Extensieve recreatievoorzieningen, natuur , stadslandbouw en verbindingen worden toegevoegd. De landschappelijke en stedenbouwkundige inbreng voor stadsdeel Osdorp wordt geleverd ten behoeve van het Beeldkwaliteitplan. Daarnaast wordt de inhoudelijke projectleiding verzorgd voor deelprojecten.