1e prijs Archiprix 1990

Prijsvraag stationsomgevingen. Ontwerp station Rijswijk door Maud Roukens. Academie voor Bouwkunst Rotterdam. Uit het juryrapport: "gaat in op de essentie van de prijsvraag door de opgave te plaatsen in de ruime context van de stedelijke structuur van Rijswijk. Deze aanpak leidt tot bijzondere resultaten. Diverse ingrepen leveren een sterk basisconcept op, een goed functionerend knooppunt en hoge ruimtelijke kwaliteit"