projectbureau rzg
Structuurplan Zuidplaspolder

Stedenbouwkundig adviseur in opdracht van de gemeente Gouda. Het plangebied Zuidplaspolder is gelegen tussen Rotterdam, Zoetermeer en Gouda op het grondgebied van 5 gemeenten. Een groot programma voor bereikbaarheid, wonen, werken, groen en water. Realisatieperiode 2010 - 2030 in samenwerking met diverse overheden en marktpartijen.