bosch slabbers/kraaijvanger urbis
Woonwijk Westergouwe

Projectleiding stedenbouw in opdracht van de gemeente Gouda voor een nieuwe woonwijk (circa 3800 woningen) start bouw 2008. De wijk ligt in een laaggelegen droogmakerij, wat bijzondere eisen stelt aan de stedenbouwkundige structuur met veel waterberging. Westergouwe is een start van grootschalige ontwikkelingen in deze polder. Vanwege de nu nog excentrische ligging wordt veel aandacht besteed aan de verbindingen en samenhang met de bestaande stad.