Studie 3e Stadsbrug Rotterdam

Stedenbouwkundige, cultuurtechnische en nautische studie bij dS+V Rotterdam. De ontwikkelingsmogelijkheden aan de oostrand van de stad worden in beeld gebracht. Motor is een 3e stadsbrug over de Nieuwe Maas, ter hoogte van Kuip - Erasmusuniversiteit. Een nieuwe verbinding betekent nieuwe orientatie en daarmee ongekende mogelijkheden voor de groei van de netwerkstad.