Structuurvisie 2008 - 2020

Rhenen bestaat uit drie kernen temidden van het prachtige landschap van de Nederrijn en de Utrechtse Heuvelrug. De gemeente heeft een bouwopgave van circa 70 woningen per jaar voor verschillende doelgroepen met respect voor het landschap en de historie. Stedenbouwkundige inbreng is geleverd voor deze Structuurvisie. Het geeft de bouwlocaties tot 2020 aan met kenmerken als type bebouwing en dichtheden. De visie is tot stand gekomen in samenwerking met P2-managers middels een intensief en interactief proces.