Binenmaas Vitaal

Gemeente Binnenmaas werkt sinds 2008 aan het project ‘Binnenmaas Vitaal’. Voor de zeven landelijke kernen binnen deze gemeente is vastgelegd hoe de vitaliteit voor de toekomst behouden kan blijven, onder andere door het bundelen van maatschappelijke en commerciële voorzieningen in MFA’s (multifunctionele accommodaties). Voor de kernen Mijnsheerenland en Westmaas zijn streefbeelden uitgewerkt met de belangrijkste ruimtelijke ingrepen tot 2020. Vervolgens zijn per kern de mogelijke bouwlocaties in beeld gebracht voor de voorzieningen. De voorkeurslocatie Westmaas wordt in 2010 stedenbouwkundig uitgewerkt.