Herinrichting Osdorperweg Amsterdam

De Osdorperweg is een landelijke uitvalsweg van Amsterdam Osdorp richting Halfweg. De weg ligt op een veendijk en heeft aan weerszijden watergangen. Het lint heeft cultuurhistorische waarde en rondom is het recreatief/agrarisch project Tuinen van West in ontwikkeling. De Osdorperweg is de ruggengraat van dit recreatiegebied en de diverse recreatieve routes steken over. De herinrichting van deze verbindingsweg vraagt om een subtiel ontwerp, dat enerzijds voldoet aan de vele verkeertechnische eisen en anderzijds het landelijke beeld niet aantast.