Stedenbouwkundige visie Koetsveld Westmaas

Als vervolg op het project Binnenmaas vitaal worden op diverse locaties multifunctionele accommodaties en brede scholen ontwikkeld. Voor Westmaas zijn de stedenbouwkundige modellen uitgewerkt. Op deze locatie, krijgt het dorpsentree een nieuw gezicht. Door intensief dorps-ruimtegebruik, blijft voldoende ruimte over voor landschappelijke inrichting van het terrein. Het proces is interactief met alle maatschappelijke partijen en bewoners en scholieren.